Részletfizetési lehetőségek, kedvezmények

Részletfizetési lehetőségek, kedvezmények

A TÉRÍTÉSMENTES KÉPZÉS FELTÉTELEI

1.    A támogatott (térítésmentes) képzésben részvétel alapfeltétele, hogy
a.    az SZFI rendelkezzen a vonatkozó képzésre támogatott állami létszámkerettel,
b.    valamint a Tanuló megfeleljen a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeknek,
c.    továbbá megfeleljen az SZFI alábbi besorolási és értékelési szabályainak.

2.    Az SZFI-ben az adott képzésre az állami támogatással felvehető létszámkeret feltöltése – a kötelező adatszolgáltatásra, valamint a szerződéskötésre felhívással – a Tanulók jelentkezési sorrendje alapján történik.

3.    A támogatott létszámkeret feltöltését az SZFI-ben a teljeskörű adatszolgáltatás befejezését követő szerződéskötések aláírási dátuma véglegesíti; azaz – túljelentkezés esetén – a szerződéskötések dátuma határozza meg a végleges sorrendet, kik szerződtethetők térítésmentesen az adott képzés támogatott helyeire.

4.    A támogatott létszámkeret betöltése után felvett Tanuló a képzésben a honlapon meghirdetett díjfizetéssel vehet részt.

5.    Amennyiben a támogatott létszámkeretbe felvett Tanuló a Képzési szerződésében foglaltakat (pl. hiányzási- és egyéb szabályok) megsérti, az SZFI jogosult a Tanuló képzését megszüntetni, illetve – fenntartói döntés alapján – módosított feltételekkel (pl. térítés ellenében) a Tanulóval új képzési szerződést kötni.

6.    Az SZFI érdekelt a szakmai utánpótlásnevelés fejlesztésében, ezzel együtt többek között a tanulók motivációjának erősítésében; ezért a támogatott létszámkeretbe felvett Tanulót az I. félévi teljesítménye alapján – a technikumi minősítéssel megegyező jogszabályi elvekből kiindulva – a szakgimnáziumi képzésekben is értékeli, mely az 5. pontban foglalt következményekkel járhat.

7.    A térítésmentességet elvesztő és/vagy az SZFI-ből kizárt, illetve kilépő Tanuló helyére az SZFI jogosult a térítésmentesség feltételeinek megfelelő – továbbá a képzésben részvétele és tanulmányi értékelése alapján kiemelkedő – Tanuló szerződését újra kötni és a Tanulót a támogatott létszámkeretbe besorolni.