Tájékoztató a 2020. ősztől indult új szakképzési rendszerről az SZFI-ben

Tájékoztató a 2020. ősztől indult új szakképzési rendszerről az SZFI-ben

 TÁJÉKOZTATÓ A 2020. ŐSZTŐL INDULÓ ÚJ SZAKKÉPZÉSI RENDSZERRŐL AZ SZFI-BEN

2020. január 1-én lépett hatályba a 2019. évi LXXX. sz. törvény a szakképzésről, mely alapvetően alakítja át a magyar szakképzés rendszerét.

A 2020. szeptember 1-én kezdődő 2020/2021 tanévtől a szakképzésbe belépő tanulók már az új jogi szabályozás alapján kezdik meg tanulmányaikat. A 2020/2021-es tanévtől felmenő rendszerben átalakul a szakképzés intézményi szerkezete.

A  Szakmajegyzékben (SZJ, ami az OKJ helyett jött létre) szereplő szakképesítéseket, az úgynevezett alapszakmákat kizárólag iskolai rendszerben lehet majd tanulni a szakképző iskolákban vagy technikumokban. Az SZFI így 2020/2021-től szakgimnáziumot és technikumot tart fenn.

Az új szakmastruktúra szerint 174 alapszakma, lletve kezdetben mintegy 350 munkaerőpiaci képzés lesz. Az alapszakmákat csak a szakképző intézményekben fogják tanítani, míg a munkaerőpiaci, azaz a szakmai képzések a piaci alapon működő képző központoknál is elérhetők lesznek, így a képzők - köztük felnőttképzési területén az SZFI - ezeket szabadon bővíthetik. Az SZFI 2020 ősztől mindhárom oktatási rendszerben jelen lesz (sőt, harmadikként tovább fejlesztjük egyetemi szakirányú képzéseinket is). A munkaerőpiaci felnőttképzésben elválik az oktatás és a vizsgáztatás, tanúsítványt állítanak ki. A szakképesítést igazoló bizonyítványhoz akkreditált vizsgaközpontban kell vizsgázni. A régi OKJ szerinti szakképesítések tartalmilag beépülnek egy-egy alapszakmába, illetve új szakmákhoz kapcsolódnak, vagy szakmairányként jelennek meg. A fontos területek nem vesznek el, csak más hangsúlyt kapnak.

A szakképzés rugalmas átalakítása egyet jelent a képzési idő rövidítésével, az előzetes tudás beszámításával, az e-learning oktatási anyagok kidolgozásával és a projektszerű vizsgáztatással. A felnőtteknek nyújtott szakképzésben nem lesznek közismereti tárgyak, az előző, igazolt végzettséget, de adott esetben - egy felmérést követően - még a külföldön szerzett tudást is beszámítják, a tételek tanulása helyett pedig a projekt-szemléletre, a tanuló által elkészített feladat bemutatására lehet helyezni a hangsúlyt. A felnőttek az elméleti ismereteket a konzultációk mellett e-learning formájában, digitális tananyagokon keresztül is elsajátíthatják, így nem kell mindennap bejárniuk. A gyakorlati részt pedig a saját intézményüknél/vállalatuknál is teljesíthetik. A képzésben résztvevők így akár a teljes óraszám 50%-a alatt megszerezhetik a bizonyítványt. Egy kétéves képzés például esti tagozaton 12-18 hónap alatt elvégezhető lesz.

A szakképző intézmények új típusai és jellemzői

A szakképző intézmények egyik fő típusa: az érettségire és szakmai vizsgára felkészítő technikum. A Színház- és Filmművészeti Szakgimnázium 2020.09.01-től Színház- és Filmművészeti Szakgimnázium és Technikum-ként fog működni, érettségire épülő szakképzésekkel.

A technikum a minőségi szakmai oktatás helyszíne kíván lenni. Az SZFI-ben a szakgimnáziumi és a technikumi képzés érettségire épülő (utolsó) 2 évére lehet jelentkezni. A technikusképzés egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. Az itt végzettek szakirányú továbbtanulás esetén előnyt élveznek majd a felsőoktatási felvételiknél. A megszerezhető technikusi szakképzettség középvezetői szintű ismereteket biztosít. A technikus vizsga emelt szintű érettséginek számít. A technikumi képzésben is lesz szakmai gyakorlati képzés, amit lehetőleg vállalkozásoknál, duális képzésben kell teljesíteni. A technikum elvégzése után a diákok technikusi oklevelet kapnak, és még a nyelvvizsga megszerzésére is lehetőség van. A technikumban végzettek jelentős előnyt élvezhetnek majd a felsőoktatási felvételinél a szakirányú továbbtanulásnál. Az SZFI-ben a technikumi képzések 2021-től indulnak.

A szakmatanulást pénzbeli juttatások segíthetik

Az állam két alapszakmát és egy rövidebb ciklusú szakmai képzést 25 éves kor alatt ingyenesen biztosít. A jövőben a felnőttek számára iskolai rendszeren kívüli tanfolyami képzések is rugalmasabb rendszerben valósulnak majd meg.

Az új technikumi szakképzést állami ösztöndíjakkal támogatják. Szeptembertől felmenő rendszerben tanulmányi ösztöndíjat kapnak a technikumok 25 év alatti diákjai. Külön ösztöndíj-lehetőség van a hátrányos helyzetű tanulóknak. Új elem a törvényben, hogy egyszeri pályakezdési juttatásra jogosultak azok, akik befejezik a képzést és szakmát szereznek.

A technikumban tanulók megfelelő tanulmányi eredmény esetén az alábbi pénzbeli juttatásokat kaphatják, de egyszerre csak egyféle juttatásra jogosultak:

·       a 25 év alattiak az iskolai tanulmányok és esetleges iskolai tanműhelyi gyakorlat idején ösztöndíjat, amelynek mértéke a tanulmányi eredménytől függ,

·       a duális képzésben pedig szakképzési munkaszerződés keretében a gyakorlati képzést végző vállalat, vállalkozás munkabért és további egyéb juttatásokat biztosít számukra,

·       a végzősök tanulmányaik sikeres befejezése esetén, ha befejezik a képzést és szakmát szereznek, egyszeri pályakezdési juttatást is kaphatnak.

Változik az oktatók jogállása

A törvény szerint a szakképző intézmény alkalmazottja az eddigi közalkalmazotti státusz helyett munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban állhat, a szakképzésben a tanárok a törvény alapján oktatóknak minősülnek, foglalkoztatásuk a munka törvénykönyvének hatálya alá kerül.

A szakképző intézményekben oktatók bérét jelentősen emelik. Az állami költségvetés által biztosított plusz forrás átlagosan 30 százalékos emelést tesz lehetővé, ennek pontos mértékéről egyéni teljesítmény alapján születik majd döntés.

A változások bevezetése

·       A változásokat a 2020/2021-es tanévtől felmenő rendszerben vezetik be.

·       A felnőttképzést folytató intézményeknél és vállalkozásoknál a régi OKJ szerint indított képzésekre a szakmai vizsgákat legkésőbb 2022. december 31-ig be kell fejezni.

2020. január 1-étől induló új iskolarendszerű szakképzések (többek között)

-       Közművelődési munkatárs 2 éves

-       Színész II. (színházi és filmszínész) 2 éves

-       Színész I. (színházi- és filmszínész) 3 éves

-       Klasszikus zenész II. (magánénekes) 2 éves

-       Klasszikus zenész I. (magánénekes) 3 éves

-       Táncos II. (kortárs-, modern táncos) 2 éves

-       Táncos II. (színházi táncos) 2 éves

-       Táncos I. (kortárs-, modern táncos) 3 éves

-       Táncos I. (színházi táncos) 3 éves

-       Színház- és rendezvénytechnikus (színpadtechnikus) 2 éves (2021-től)

-       Színház- és rendezvénytechnikus (színpadi hangtechnikus) 2 éves (2021-től)

-       Színház- és rendezvénytechnikus (színpadi világítástechnikus) 2 éves (2021-től)

-       Színház- és rendezvénytechnikus (színpadi vizuáltechnikus) 2 éves (2021-től)

-       Hangtechnikus 2 éves (2021-től)

-       Divat-, jelmez- és díszlettervező 2 éves (2021-től)

-       Képző- és iparművészeti munkatárs (divatstílus- és jelmeztervező) 2 éves

-       Fotográfus (művészeti fotográfus) 2 éves (2021-től)

-       Mozgókép- és animációkészítő 2 éves (2021-től)

-       Képző- és iparművészeti munkatárs (mozgókép és animációtervező) 2 éves

A fenti képzések 25 éves kor alatt térítésmentesen választhatók. A további információkat a honlapon folyamatosan közzétesszük.

A megújuló szakképzésről információk:  https://ikk.hu/

SZFI igazgatóság