SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS ÉS GYAKORNOKI PROGRAM AZ SZFI-BEN

SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS ÉS GYAKORNOKI PROGRAM AZ SZFI-BEN

AZ SZFI szociális támogatási és belső gyakornoki programja 2023. szeptember 1-től lehetővé teszi szociális támogatás/kedvezmény biztosítását, az alábbiak szerint:

- A támogatás/kedvezmény összege a 2023/2024 tanév adott tandíj összegének 20-40%-a lehet, melynek mértékéről az SZFI vezetése dönt. A támogatásról/kedvezményről szóló döntés az adott tanévre szól.

- A támogatás/kedvezmény Gyakornoki megállapodás keretében, a képzési díj befizetéséből kerül elengedésre,

- feltétele a képzési szerződések és a Gyakornoki megállapodás maradéktalan betartása (eredményes részvétel a képzésben, a képzési díjak pontos befizetése, a gyakornoki feladatok elvégzése etc.), a támogatási szabályzat és a Gyakornoki megállapodás szerint.

Az SZFI-ben belső gyakornoki feladat lehet (többek között):

- Irodai ügyeletadás (heti beosztással)

- Recepciós szolgálat (heti beosztással)

- Honlap adatbevitel

- Excel táblázatokba adatfeltöltés

- Irodai iratrendezés

- Könyvtári állomány katalogizálás

- Tárgyi eszköz leltár készítés

- Külső gyakorlat szervezésben közreműködés

- Vendégek fogadása

- Egyéb irodai és ügyviteli feladatok

Minden gyakornok az SZFI-vel Gyakornoki megállapodást köt. A gyakornoki feladatvégzés ideje heti min. 8, max. 10 óra lehet, az előzetesen egyeztetett heti beosztás szerint. A belső gyakornoki közreműködés az egyes szakirányú képzések esetén igazgatói döntés alapján szakmai gyakorlatvégzésként beszámítható.

Az belső gyakornoki feladatvégzést az SZFI SZGT igazgatója felügyeli.

A Gyakornoki megállapodás és a kapcsolódó SZFI támogatás/kedvezmény a feladatok elégtelen elvégzése estén az SZFI egyoldalú írásbeli értesítésével megszüntethető.

 

2023.03.01.

SZFI igazgatás